CERAMAH KESEDARAN KEBURUKAN LGBT

Unit Kaunseling MTAQ telah mengadakan ceramah berkaitan kesedaran keburukan LGBT, kesan dan pencegahannya kepada semua pelajar. Pengisi jemputan ialah Dr. Azirawati binti Ismail yang merupakan Pakar Perubatan Kecemasan HRPZ, Kota Bharu. Semoga ceramah ini dapat diambil manfaat oleh pelajar-pelajar MTAQ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top