PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR SEKOLAH SWASTA ALIRAN AGAMA THAILAND

Hari ini hari terakhir 7 orang pelajar dari Darulfurqan school, Thailand di MTAQ setelah 2 minggu Program Pertukaran Pelajar Sekolah Swasta Aliran Agama Thailand bermula 18 September sehingga 27 September 2023.

Tujuan program ini adalah untuk menambahkan pengetahuan pelajar dan memberi pengalaman yang baru belajar di sekolah Yayasan Islam Kelantan.

Semoga pelajar-pelajar ini dapat manfaat dan pengalaman sepanjang berada di MTAQ insyaAllah.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top